RÅDGIVNING & COACHING: SAMTALER FOR PAR

Knirker parforholdet?

Savner du det, I engang havde sammen?
Bliver I ved med at køre rundt i de samme konflikter?
Føler du ikke altid, din partner lytter (godt nok) til det, du prøver at sige?

God kommunikation er en af de vigtigste faktorer i et parforhold. Mange par bruger meget tid på at snakke, men taler forbi hinanden eller glemmer at lytte – og mange føler sig ikke forstået af deres partner.

I mit virke som parrådgiver og coach hjælper jeg par til at blive bedre til at kommunikere med hinanden ved at skabe rum for, at begge parter bliver hørt, føler sig forstået og lyttet til.

Jeg kombinerer traditionel coaching med konkret rådgivning og træning i en lang række værktøjer, der specifikt er udviklet til at lære par at kommunikere og løse konflikter på en god måde.

Sådan starter et forløb
Har du svært ved at overbevise din partner om, at I har brug for hjælp?

Så er du ikke alene. Det er ikke alle, der har lyst til at begynde i parrådgivning – og somme tider skal der et langt tilløb til. Det er helt forståeligt.

Desværre møder jeg mange par, der først kommer, når den ene alvorligt overvejer at slutte forholdet. Og så kan det (for nogle) være rigtig svært at finde tilbage til hinanden igen.

Derfor kan jeg ikke anbefale nok, at I tager fat om problemerne og gør noget ved det – jo før, jo bedre.

Hvis du eller din partner ikke har lyst til traditionel parterapi, kan min metode være løsningen for jer.

Jeg tilbyder:

  • Coaching og rådgivning – ikke terapi.
  • Forskningsbaserede praktiske og enkle værktøjer, der specielt er udviklet til par.
  • Sparring på specifikke situationer og problemstillinger.
  • Konkrete redskaber til at skabe overblik.
  • Fremadrettet planlægning.
  • Hjælp til at bryde uhensigtsmæssige tankemønstre og vaner.
  • Klarhed over jeres forskellige værdier og forventninger til hinanden.
  • Redskaber til god konfliktløsning.
  • Enkle kommunikationsteknikker, der sikrer at I begge får taletid – og bliver hørt.
  • Fokus på jeres ønsker for fremtiden.

Generelt appellerer min metode og den måde jeg arbejder på meget til både mænd og kvinder.
Jeg er ligefrem og anerkendende i min tilgang – og selvom vi taler om svære ting, er samtalerne som regel altid præget af en afslappet stemning.

Det er vigtigt for mig, at I begge bliver hørt og kommer til orde, og jeg gør meget ud af, at vi får problemerne frem i lyset og finder løsninger, så I kan komme derhen, hvor I ønsker at være.

Se priser og pakketilbud

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål eller vil booke jeres første afklarende samtale.

Rul til toppen