PREP ER ET SKILSMISSE-FOREBYGGENDE KURSUS FOR PAR

BoksPrep_HøjreKant4PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program og er et pædagogisk kursus, der giver konkrete redskaber til kommunikation og konflikthåndtering til par.

Et PREP-kursus er ikke kun for par med problemer, men er et forebyggende og relationsudviklende kursus om, hvad der fremmer og hæmmer et godt samliv.
PREP er hverken gruppearbejde eller traditionel terapi, men et parkursus, der giver enkle og anvendelige redskaber til bedre kommunikation og konflikthåndtering.

PREP forebygger skilsmisse:

PREP-konceptet er baseret på mere end 30 års forskning på bl.a. Denver University i USA om, hvad der skaber bedre relationer i parforhold.

PREP har dokumenteret god effekt og studier har vist at par, der lærer at anvende principperne bag PREP, har større mulighed for at forblive i deres forhold end par, der ikke får denne viden og træning.

En tysk undersøgelse har vist at par, der havde været på PREP-kursus, 5 år senere havde en skilsmisserate på 4% – hvorimod kontrolgruppen, der ikke havde været på PREP-kursus, havde en skilsmisserate på 24%.* 

Ligeledes har Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) lavet en forskningsoversigt, der viser, at PREP er det mest virksomme af i alt 13 skilsmisseforebyggende programmer og kurser, som de har undersøgt.
SFI skriver i deres pressemeddelelse, at “Den amerikanske indsats Prevention Relationship Enhancement Program (PREP) er det mest veldokumenterede af programmerne. Flere internationale studier viser, at det har haft en gavnlig effekt for de par, der deltog – par, der havde vidt forskellige baggrunde og problemer.” *

PREP er et pædagogisk program uafhængigt at religion og politik.
I Danmark er konceptet videreudviklet af Center for Familieudvikling med inspiration fra det norske og amerikanske PREP.

I Norge er parkurser en integreret del af det offentliges tilbud til familier og det ses som et samfundsanliggende at forebygge samlivsproblemer. Eksempelvis tilbydes alle nybagte forældre at deltage på et parkursus.

Heldigvis er der i Danmark efterhånden også kommet stor opmærksomhed omkring vigtigheden af at styrke parforholdet. Med vores PREP-kurser er det målet at give så mange danske par som muligt adgang til de forskningsbaserede redskaber til god kommunikation og konflikthåndtering, som PREP-konceptet tilbyder.

Forskningen viser, at et PREP-kursus forebygger skilsmisse. Så vi ved, det virker. Også for jer.

Se ledige kurser

* kilde: Center for Familieudvikling og SFI.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rul til toppen